Turnusy rehabilitacyjne jedną z popularnijeszych form rehabilitacji w Polsce

Turnusy rehabilitacyjne są doskonałą metodą łączącą poprawienie sprawności fizycznej jak i psychicznej uczestników ale także możliwością na nawiązywanie nowych kontaktów społecznych, funkcjonowanie w grupie, rozwijanie swoich zainteresowań. Maja na celu przede wszystkim zapewnienie wypoczynku osobie rehabilitowanej. Turnusy w naszym kraju są realizowane przynajmniej na dwa tygodnie i wyłącznie na terenie Polski. Istotnym aspektem jest aby każdy turnus był tak realizowany, aby zaspakajał potrzeby na schorzenia osoby niepełnosprawnej. Zajęcia kulturalno- oswiatowe, sportowe, rekreacyjne to tylko niektóre z realizowanych zajęć na turnusach. Uwzględniane są zajęcia indywidualne jak i grupowe. Turnus może być realizowany za dopłatą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ale także za pełną odpłatnością. Z możliwości dopłaty do turnusu mogą skorzystać przede wszystkim osoby, które mają orzeczoną niepełnosprawność, zostały skierowane przez lekarza na turnus rehabilitacyjny, będą uczestniczyły we wszystkich zajęciach programowych. Istotne jest także ze możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego mamy raz w roku kalendarzowym. Na turnusach realizowane są różne profile leczenia., np. choroby psychiczne, choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu, czy choroby neurologiczne, w związku z tym powinno się zwracać uwagę także na dobór miejsca pobytu. W zakres ten wchodzą praktycznie każde zakątki kraju, od gór zaczynając, idąc przez jeziora, niziny, aż po morze. Dodatkowo możemy wyszukać sobie taki turnus który bardzo ściśle spełni nasze oczekiwania. możemy dobrać nasz rodzaj diety jaki stosujemy, czy też rodzaj turnusu jaki nas interesuje, np. usprawniajaco-rekreacyjny. Warto korzystać z tej formy jaką daje nam rehabilitacja visamed, gdyż poza usprawnieniem swojego ciała mamy także udany i nierzadko interesujący wyjazd wypoczynkowy.