Reakcje psychofizjologiczne organizmu w badaniu wariografem

Reakcje psychofizjologiczne organizmu badanego wariografem stanowią element wielu dyskusji. O co dokładnie chodzi w tym badaniu? W jaki sposób wariograf rejestruje reakcje psychofizjologiczne? Sprawdzamy!

Jak wygląda badanie wariografem?

Badanie wariografem praktycznie zawsze wygląda tak samo. Z reguły odbywa się w pokoju, z którego usunięto wszelkiego typu rzeczy i przedmioty, które mogłyby rozproszyć badaną osobę. Za to spotkamy w nim stół, dwa krzesła – dla badanego i badającego oraz samo urządzenie. Osobie testowanej zakłada się czujniki wariografu na poszczególne części ciała, które mają za zadanie zobrazować zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie podczas rozmowy. https://www.wariograf.com.pl/kontrolne-badania-wariograficzne-pracownikow/ Wyniki badania zależą od samych pytań, które padną w jego trakcie. Im lepiej zostaną ułożone i będą dotykać zagadnień badanej sprawy, tym większa szansa na uzyskanie skutecznych wyników. Oprócz tego duże znaczenie ma sama umiejętność analizy tych wyników, dlatego nad przebiegiem badania powinien zawsze czuwać ekspert.

Wariograf a reakcje psychofizjologiczne

Choć często mówi się, że wariograf pozwala wykryć kłamstwo, to nie do końca jest to prawdą. Za jego pośrednictwem można wykryć stan emocjonalny osoby poddawanej badaniu, jak również odczytać go i ustalić, kiedy badany kłamie, a kiedy mówi prawdę. Czyli tak naprawdę, to organizm oraz jego reakcje fizjologiczne zdradzają, jaka jest prawda. Wszystko dzieje się bez udziału naszej woli, więc nawet osoba, która usilnie próbuje wpłynąć na wyniki testu, nie będzie w stanie go sfałszować. Wykrywacz kłamstw pomaga odkryć wszystkie zależności, odnotowuje skoki ciśnienia, zmianę tętna, czy oddechu. Tym samym decydując się na badanie, należy się przygotować do tego, że wariograf wyłapie wszystkie reakcje zachodzące w organizmie dotyczące danego zdarzenia, z którym mieliśmy do czynienia. Co ciekawe, w niektórych przypadkach nawet nie trzeba odpowiadać na pytania. Dostępne są metody, które pozwalają na uzyskanie wyniku tylko przez zadawanie pytań, bez oczekiwania na odpowiedź badanego.