Fale uderzeniowe Warszawa Żoliborz. Fale uderzeniowe naturalnie powstają w czasie trzęsienia ziemi,

wybuchu wulkanów, wyładowań atmosferycznych oraz przy przekroczeniu przez samolot bariery dźwięku, nowoczesne technologie przemysłowe oraz medycyna generuje fale uderzeniowe sztucznie. Definiuje się ją jako impuls fali mechanicznej rozchodzący się w przestrzeni, charakteryzujący się dużym przyrostem energii w bardzo krótkim czasie. Istotą fali uderzeniowej jest wywołanie nagłego wzrostu ciśnienia, a następnie szybkiego jego spadku do wartości nieco niższej od wyjściowej, po którym następuje ponownie wzrost ciśnienia do wielkości pierwotnej.

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz. Falę uderzeniową wykorzystywaną w medycynie generuje się w urządzeniach poza ciałem pacjenta.

Znajduje to odzwierciedlenie w anglojęzycznej nazwie ESWT (Ekstracorporeal Shock Wave Therapy) oznaczając terapię pozaustrojową falą uderzeniową. Falę uderzeniową opisuje się za pomocą trzech parametrów, tj. ciśnienia, czasu i częstotliwości. Podczas propagacji fali uderzeniowej amplituda ciśnienia może przekroczyć wartość 100 MPa. Spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia wyjściowego (-10 MPa) zamyka się w 1μs. Zakres widma częstotliwości fali uderzeniowej mieści się od 5 Hz do 20 MHz, a czas pełnego cyklu to ok. 10 μs. Prędkość fali uderzeniowej w cieczach i ciałach stałych porównuje się do prędkości dźwięku, zaś w gazach jest większa, w próżni nie rozchodzi się.

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz. Falę uderzeniową generuje się najpierw w głowicy, a następnie do miejsca przeznaczenia tj. skupiska bólu dostarczana jest poprzez soczewki skupiające F-ESWT (Focused Ekstracorporeal Shock Wave Therapy) lub rozpraszające D-ESWT (Defocused Ekstracorporeal Shock Wave Therapy). Inne typy głowicy mogą dostarczać falę rozbieżnie rozchodzącą się, tzw. radialną R-ESWT (Radial Ekstracorporeal Shock Wave Therapy) lub zwaną inaczej falą ciśnieniową. W literaturze opisywana jest także jako płasko rozchodząca się fala uderzeniowa tzw. planarna P-ESWT (Planar Ekstracorporeal Shock Wave Therapy). Wyróżnia się cztery podstawowe techniki generowania fali uderzeniowej, a mianowicie: piezoelektryczną, elektromagnetyczną i elektrohydrauliczną, zaś w fali radialnej stosuje się metodę pneumatyczną.

Zapotrzebowanie na zabiegi falą uderzeniową rośnie. Wraz z wiekiem nasza skóra traci elastyczność,

„skórka pomarańczowa” zaczyna pojawiać się na naszych udach, pośladkach i ramionach – obejmuje aż 80% wszystkie kobiety. Zaczyna to być poważnym problemem w społeczeństwie, wpływając negatywnie na jakość i radość z życia. Terapia falą uderzeniową niweluje cellulit (nawet III i IV stopnia) i zmniejsza miejscową otyłość. W wielu przypadkach, cellulit zmniejsza się już po 4- 6 sesjach. Terapię tą oferuje ponad 500 ośrodków pielęgnacji urody na całym świecie. Prezes LEA Vivacy Polska Joanna Szendzielorz na konferencji prasowej w Warszawie w 2017 roku poświęconej najnowszym trendom medycyny estetycznej powiedziała, iż w skali globalnej rynek medycyny estetycznej zwiększył się w latach 2015-2016 o 8,2%, w Polsce aż o 12-15%. Wzrasta akceptacja tych zabiegów, nie wywołują one już dużych kontrowersji. Mieszkańcy Warszawy-Żoliborza mogą korzystać z terapii falą uderzeniowa m.in. w Gabinecie Terapii Falą Uderzeniową na Twardowskiej 3 i NZOZ Rehmedicon na Lisowskiej 23.