Fala uderzeniowa Warszawa Bielany. Fizjoterapeutą nazywamy osobę przywracającą sprawność fizyczną osobom z ograniczeniem ruchu,

wynikającego z chorób lub będące następstwem wypadków. Dokonuje on tego poprzez ruch – odpowiednio dobrany do potrzeb rehabilitowanej osoby. Praca fizjoterapeuty to diagnozowanie możliwości pacjenta na podstawie rozmowy z lekarzem i jego zaleceń, ale to on sam określa sprawność układu np. krążeniowo-oddechowej, układu ruchowego pacjenta, ustala zapotrzebowanie rehabilitacyjne danej osoby, dobiera odpowiednie ćwiczenia mające na celu maksymalnie usprawnić pacjenta. Fizjoterapeuta również tłumaczy pacjentowi potrzebę i celowość wykonywania danego programu ćwiczeń, zachęca do współpracy do zwiększenia wysiłku a niekiedy nawet do długotrwałej i żmudnej pracy.

Fala uderzeniowa Warszawa Bielany.

W uzyskaniu efektów zabiegów fizjoterapeutycznych ważne jest zaangażowanie w to pacjenta i jego pozytywne nastawienie do całego procesu terapeutycznego – może to przyczynić się do szybszego lub wolniejszego osiągnięcia wyników przez niego. Ważnym jest także wysokie doświadczenie i kwalifikacje fizjoterapeuty – dlatego też fizjoterapeuta powinien ciągle dbać o rozwijanie się zawodowo, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności praktyczne, powinien brać czynny udział w szkoleniach na temat nowości w branży rehabilitacyjnej. Istotnym jest także dobranie przez niego odpowiedniego zestawu ćwiczeń oraz narzędzi. Wykorzystuje on wiele urządzeń elektronicznych i elektrycznych np. lampy, lasery, aparaty ultradźwiękowe oraz do jonoforezy. W kinezyterapii wykorzystuje m.in.: ciężarki, drabinki, poręcze, bieżnie. Ćwiczenia odbywają się w salach do ćwiczeń lub gimnastycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Osoba na stanowisku fizjoterapeuty powinna być wytrzymała na długotrwały wysiłek, odporna emocjonalnie, cechować się empatią oraz z wytrwałością i cierpliwością umieć postępować z ludźmi.

Chory może uzyskać pomoc w wielu ośrodkach świadczących usługi rehabilitacyjne m.in.: w dzielnicy Bielan w Warszawie. Bielany są dzielnicą Warszawy zajmującą 32,33 km² (tj. 6,3% powierzchni miasta). Położone są w północnej części miasta na lewobrzeżnych terasach Wisły, zamieszkiwana jest przez 126.319 mieszkańców, co stanowi piątą co do wielkości dzielnicę warszawską. Mieszkańcami Bielan są osoby stosunkowo młode – ok. 20% mieszkańców są w wieku przedprodukcyjnym, a 60% osiągnęły wiek produkcyjny. Dzielnica Bielany powstała w 1994 roku z dzielnicy Żoliborz.

Nazwa „Bielany” pochodzi od białego koloru klasztoru oo. Kamedułów, będącego najstarszym zabytkiem Warszawy.

Fala uderzeniowa. Warszawa. Bielany. Uwzględniając rodzaj dolegliwości możemy skorzystać z rozmaitych rodzajów rehabilitacji: kardiologicznej, neurologicznej, ogólnoustrojowej, na oddziałach stacjonarnych oraz ambulatoryjnie. Niektóre zabiegi rehabilitacyjne można wykonać w ramach NFZ, inne niefinansowane należy pokryć prywatnie.