Chirurg naczyniowy jest lekarzem zajmującym się przewlekłymi chorobami i dolegliwościami naczyń krwionośnych.

Chirurg naczyniowy jest lekarzem zajmującym się przewlekłymi chorobami i dolegliwościami naczyń krwionośnych.

Chirurg naczyniowy jest lekarzem zajmującym się przewlekłymi chorobami i dolegliwościami naczyń krwionośnych.

Zajmuje się patologią naczyń żylno-tętniczych oraz limfatycznych. Leczy zwężenia żył i tętnic, ograniczające przepływ krwi. Nieleczone takie schorzenia prowadzą do niedokrwienia poszczególnych narządów. Do zadań chirurga naczyniowego należy również diagnozowanie pacjentów borykających się z tętniakami, zakrzepicą i żylakami. Specjalizuje się również w zespołach stopy cukrzycowej, miażdżycy oraz zatorach tętnicy płucnej.

Chirurg naczyniowy. Zespół stopy cukrzycowej (ZSC).

Jak podaje WHO zespół stopy cukrzycowej to zakażenie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcja tkanek głębokich stopy (np. kości). Zdarzają się różne postacie stopy cukrzycowej np. neuropatyczna, naczyniowa i mieszana. Wczesne zidentyfikowanie czynników ryzyka owrzodzeń kończyn dolnych oraz wczesne podporządkowanie się terapii, może ograniczyć następstwa zdrowotno- ekonomiczne stopy cukrzycowej oraz zapobiec nawet 85% amputacji. Czynnikami ryzyka wystąpienia ZSC są: neuropatia obwodowa, zmiany niedokrwienne tętnic kończyn dolnych, mała wiedza na temat choroby, wieloletnia, źle wyrównana metabolicznie cukrzyca, niewłaściwa higiena stóp, źle dopasowane obuwie, występowanie modzeli, strukturalna deformacja stopy (palce młoteczkowate, zwichnięcie stawu palucha), zwiększony nacisk na stronę podeszwową stopy.

Chirurg naczyniowy. Diagnostyka zespołu stopy cukrzycowej.

Chirurgia naczyniowa stosuje wiele metod diagnostycznych wobec rozwiniętego ZSC, najistotniejsze są te metody, które pozwalają na wczesne wykrycie patologii. Chirurg każde badanie pacjenta rozpoczyna od badania podmiotowego, dotyczącego dolegliwości, z jakimi zgłasza się pacjent. Do najczęściej spotykanych objawów podmiotowych neuropatii obwodowej zalicza się: parestezje pod postacią mrowienia, drętwienia, piekącego bólu, głównie goleni i stóp oraz uczucia „przebiegania prądu” (parestezje termiczne) nasilające się nocą. Objawami podmiotowymi charakterystycznymi w zaburzeniach ukrwienia kończyn są: bóle spoczynkowe stóp, uczucie zimnych nóg, zanik mięśniowy w stopie oraz zanik owłosienia. Na badanie przedmiotowe składa się kliniczne badanie stopy, badanie neurologiczne oraz badanie naczyniowe.

Chirurg naczyniowy. Kliniczne badanie stopy.

Badanie stopy chirurg zaczyna od oceny skóry, jej koloru, obecności owłosienia, występowania obrzęków, zmian troficznych i stanu paznokci. W przypadku owrzodzeń lekarz sprawdza ich lokalizację, głębokość zmiany, stopień zakażenia oraz ewentualną martwicę. W badaniu neurologicznym ocenia wrażliwoś

pacjenta na bodźce czuciowe w zakresie kończyn dolnych. Metodami oceny układu nerwowego jest ocena czucia nacisku, czucia wibracji, czucia temperatury i bólu. Badanie naczyniowe obejmuje ocenę tętna na tętnicach grzbietowych stopy i piszczelowych tylnych, a za pomocą przenośnego aparatu dopplerowskiego lekarz mierzy tzw. wskaźnik kostkowo-ramienny. W przypadku pacjentów z etiologią naczyniową diagnostykę poszerza się o arteriografię lub badanie angio-TK. Badanie mikrobiologiczne obejmuje pobranie z owrzodzenia materiału do badania mikrobiologicznego, celem identyfikacji patogenów. Leczenie zespołu stopu cukrzycowej powinno opierać się na przeleczenie przez diabetologa, chirurga ogólnego, chirurga naczyniowego, ortopedę oraz rehabilitanta.

Chirurg naczyniowy Warszawa

Chirurg naczyniowy Warszawa

Chirurg naczyniowy Warszawa

Chirurg naczyniowy to lekarz specjalista zajmujący się zaburzeniami występującymi w układzie naczyniowym człowieka chorego. Chirurg naczyniowy diagnozuje i leczy ostre i przewlekłe stany chorobowe naczyń krwionośnych i chłonnych w przypadku pacjentów zarówno dorosłych, jak i u dzieci.

Kiedy pojawią się u Ciebie problemy z krążeniem i związane z tym obrzęki, kurcze, pajączki, żylaki, mrowienie lub co gorsza kłopoty z chodzeniem lub brak czucia w kończynie koniecznie powinieneś udać się do chirurga naczyniowego. Innymi okolicznościami, które nakazują udanie się do specjalisty chirurga naczyniowego są wylewy podskórne, pękanie żylaków, szybkie zamarzanie palców u dłoni i stóp, uczucie zimna, gdy innym jest ciepło, komplikacje pozabiegowe. Dodatkową uwagę zwraca się na puchnięcie w okolicach kostek, skurcze i pieczenie nóg oraz uczucie ciężkości.

Do chirurga naczyniowego należy udać się ze swoją historią medyczną.

Lekarz musi znać przebyte przez nas choroby, przyjmowane leki i co najważniejsze – aktualne wyniki badań laboratoryjnych. Warto zadbać również o higienę osobistą przed wizytą u chirurga naczyniowego.

Chirurg naczyniowy przeprowadza operacje wewnątrznaczyniowe w znieczuleniu miejscowym. W wybranej tętnicy, najczęściej udowej lub ramiennej, w której podejrzewa się występowanie stanu chorobowego umieszcza się śluzę naczyniową, która umożliwia prawidłowy przepływ krwi oraz specjalistyczne cewniki i prowadnice, dzięki którym lekarz lokalizuje obszar objęty chorobą. Do tego miejsca lekarz chirurg naczyniowy dociera również dzięki metalowej rurce o strukturze siateczki – to tak zwany stent. Utrzymuje on drożność tętnicy. Wówczas stosuje się leczenie – obecne techniki endowaskularne są metodą w leczeniu zaburzeń, jakie występują w układzie żylnym i tętniczym. Podczas leczenia chirurg naczyniowy obserwuje jego przebieg na ekranie radiograficznym.

Chirurg naczyniowy ma wiele obowiązków w swojej trudnej pracy. Prowadzi konsultacje, wykonuje pomiary ciśnienia i przede wszystkim leczy choroby naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych. Wykonuje on badania podmiotowe i przedmiotowe naczyń krwionośnych i chłonnych. Kwalifikuje on choroby do operacji i przeprowadza zabiegi na naczyniach krwionośnych i chłonnych. To również chirurg naczyniowy jest pierwszym rehabilitantem, bowiem to on planuje i przeprowadza tę najwcześniejszą pozabiegową rehabilitację. To również on orzeka o niezdolności do pracy, o uszczerbku na zdrowiu, o niepełnosprawności. O częstotliwości wizyt u chirurga naczyniowego decyduj sam lekarz. U chirurga naczyniowego mają miejsce badania dopplerowskie, operacje żylaków, USG doppler naczyń trzewnych, USG doppler tętnic szyjnych, USG doppler tętnic kręgowych, USG doppler kończyn dolnych i górnych, USG doppler żył kończyn dolnych i górnych.

Chirurg naczyniowy jest bardzo ważnym lekarzem specjalistą. Jego interwencje mogą uratować życie. Może on również zlikwidować pajączki czy żylaki, co poprawia estetykę ciała. Chirurg naczyniowy zajmuje się takimi schorzeniami jak: miażdżyca, choroby zapalne układu krążenia, zespół stopy cukrzycowej, zator tętnicy płucnej, leczenie zwężeń i niedrożności tętnic, tętniaki przewlekłe, tętniaki pęknięte, zapalenie aorty piersiowej, ostre i przewlekłe choroby żył, przewlekłe owrzodzenia żylne, nowotwory układu naczyniowego, choroba Buergera.